MANHATTAN

Den ser bra ut, ligger ekstremt godt i vannet og har plass til det beste i livet. Manhattan er yachten som tilfredsstiller de strengeste krav.

MANHATTAN 55

MANHATTAN 68